11

Ysbyty a Gorsaf Yr Heddlu

Mae’r cyn-Ysbyty Bwthyn a Gorsaf yr Heddlu nawr yn dai preifat. Cynrychiolent adeg pan gafwyd yr holl wasanaethau cyhoeddus yn y dref.

Adeiladwyd yr ysbyty yn 1897 fel cofeb Jiwbili Diemwnt y Frenhines Fictoria.

 

Nawr ewch yn ôl i Bwynt 6 ar draws y ffordd.

Llwybr amgen 2

Naill ai ewch yn ôl i’r Pwynt Cychwyn am rodiad gwastad byrrach

OR

Dilynwch y Prif Lwybr lawr rhiw serth y FFordd Newydd i’r Comins.