18

Twr Barnard

Adeiladwyd y tŵr mawr amddiffynadwy yn y 13eg ganrif. Saif ar gornel ogledd-ddwyrain Fur y dref. Gallai letya gwarchodlu o filwyr a diogelai’r rhan ddwyreiniol. Heddiw mae’n gartref i nythfa o ystlumod.

Gynt yn gilfach llanw, cronnwyd y pwll i redeg melin ŷd (Gweler Pwynt 21)

I’r Dwyrain crewyd bwll uwch pan adeiladwyd glawdd y Rheilffordd yn1864.

Disgyna’r droedffordd i Rodfa Pwll Y Felin lle gwelir amrywiaeth o fywyd gwyllt.  Dilyna ochr ogleddol furiau’r dref.

Ewch i’r chwith.