27

Rhiw Westgate (Porth Y Gorllewin)

Fan hyn gallwch weld “spring “ y bwa a ffurfiai Hen Borth y Gorllewin. Ymestynai fur y dref ar draws i dŵr cornel y Castell.

Mae’r rhes o fythynnod canoloesol yn dyddio o’r 14eg ganrif – yr hynaf ar wahân i Neuadd Monkton.

Mae un ohonynt yn dal i gynnwys y claddgell bwaog ac awgrymir mai dyma garchar y dref.