20

Porth Y Gogledd

Lleolwyd yr hen Borth ar waelod Stryd Northgate (gelwir hon The Dark Lane neu Darklin).

Pontiai’r stryd o’r Royal George ond fe’i chwalwyd tua 1824 er mwyn lledu’r ffordd.

Llwybr amgen 4

Os am orffen y Llwybr fan yma, trowch i’r chwith ac ewch i fyny’r rhiw i Bwynt 2.

OR

Trowch i’r chwith i Neuadd y Dref neu i’r dde am y Castell.