24

Pont Monkton

Darpara bont Monkton fynediad o’r gorllewin ar draws gangen yr aber ac amddiffynnai’r dref ar yr ochr hon. Fan yma y lleolwyd y cei gwreiddiol ac er iddo ddarfod pan ddatblygwyd y ddau brif gei, parhài fel ardal fasnachol bwysig gydag ystordai ac iard gychod.

 

Llwybr Amgen 5

Mae gennych ddewis fan yma.

Trowch i’r dde i ddilyn y llwybr ar draws y bont am ymweliad i Monkton ganoloesol. Ar eich chwith ewch heibio i Gornel Ernie – safle barbeciw newydd.

Ar un adeg bu Garej Ernest Jenkins yn sefyll yma.

OR

Ewch yn syth ymlaen i’r Llyfrgell a’r Ganolfan Hysbysrwydd, toiledau, maes chwarae a’r meysydd parcio.

OR

Trowch i’r chwith am y Castell a’r Man Cychwyn.