13

Muriau’r Dref

Mewn cysylltiad â Chapel y Tabernacl mae Ymddiriedolaeth Muriau’r Dref yn ymgymryd â chynllun i’w hadfer.

Nodweddion diddorol ar  eu hyd ydy :

 

YR ODYN GALCH

Gwelir odynau fel hyn ar hyd arfordir Sir Benfro oherwydd bod calch yn bwysig iawn ers talwm fel gwrtaith ac er mwyn gwneud morter.

 

Y TWR GYNNAU NEU TWR AMDDIFFYNNOL

Un o chwech tŵr ymylol a amddiffynnai’r muriau rhag ymosodwyr.