2

Eglwys Blwyf Y Santes Fair

Mae’r Eglwys, gyda’r Ardd Goffa heddychol, yn un o dair o eglwysi canoloesol ym Mhenfro, ac yn dyddio o’r 12fed i’r 13eg ganrif.

Mae’r eglwys hardd ar agor i ymwelwyr.  Cewch weld lawer sydd o ddiddordeb, yn cynnwys ffenestri lliw Thomas Kempe. Maent yn darlunio pobl o bwys yn hanes Penfro – Dewi Sant, William Marshall ac Harri V11. ( Ceir lyfryn cyfarwyddo yno)

Ger fynediad yr eglwys mae mainc Tudur sy’n dathlu Harri V11 a anwyd yng Nghastell Penfro.  Rhodd yw hon gan y Cynghorydd Mel Phillips.

Gwelir y Rhosyn Tuduraidd ac Arwydd y Dref hefyd ar y mynegbyst o gwmpas y dref.

Ewch yn eich ôl i –  3. SINEMA HAGGAR