9

Eglwys A Sgwar Sant Mihangel

Ar y dechrau, Eglwys Normanaidd oedd eglwys Sant Mihangel. Ail -adeiladwyd yn 1835 ac eto yn 1887. Bu gau yn 2013.  O flaen yr Eglwys mae Ymddiriedolaeth Dinesig Penfro wedi gosod sedd bren sy’n cyflwyno John Poyer, Maer Penfro yn ystod Rhyfeloedd Cartref 1642 -1648.

O’ch blaen mae’r cyn-gapel Wesley, wedi’i adeiladu yn yr arddull Eidalaidd gan ddilynwyr y pregethwr John Wesley a ymwelodd â Phenfro droeon.

Nawr mae’r capel yn ganolfan gwerthu hen bethau felly gallwch weld y tu mewn.

Llwybr Amgen 1

Nawr cewch ddewis eich trywydd.

Naill ai dilynnwch y Prif Lwybr

OR

Trowch ac ewch i bwynt 17 am droedffordd amgen ar hyd Pyllau’r Felin.

St Michaels Square c1900
Pembroke East End c1950
St Michael's Square c1950
Pembroke Michaelmas Fair c1910