23

Ceudwll Wogan

Credir mai o’r Gymraeg am “cave” – ogof- daw’r enw. Mae’n bosib fod y Normaniaid yn defnyddio’r ogof naturiol fel storfa a sied gychod , ac wedi adeiladu’r grisiau troellog er mwyn symud yn hawdd i’r castell uwchben.

Nid yw wedi’i gloddio ond yn Ogof Fferm Y Priordy gerllaw a gloddiwyd yn1908 gan Dr A Hurrell Style a Mr E Dixon, darganfyddwyd dystiolaeth o feddiant cyn belled yn ôl â Hen Oes Y Cerrig. Gallwch weld hyn yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru.