22

Cei’r De

(Toiledau)

Anodd dychmygu nawr ond fan yma bu cei llawn bwrlwm. Dim ond tafarn y Royal George a’r Tŷ Cychod sydd ar ôl o’r adeiladau a gysgodai dan furiau’r Dref. Ger y slip coda lwyfan rhwymo’r saer ceirt, atgofiad o Harri Davies y Cei, saer archau a cheirt.

Ewch ymlaen o amgylch waelod y Castell