Cyngor Tref Penfro

Suzie Thomas (Clerc y dref)
Town Hall, Main Street
Pembroke, SA714JS

Ffôn: (01646) 683092
E-Bost: mandy@pembstowncouncil.plus.com
www.pembroketownguide.co.uk

Cyngor Sir Penfro

County Hall, Haverfordwest
Pembrokeshire, SA61 1TP

Ffôn: (01437) 764551
Argyfwng allan o oriau: (0845) 601 5522
www.pembrokeshire.gov.uk

Ymddiriedolaeth Ddinesig Penfro

www.pembrokecivictrust.org.uk

Penfro a Chymdeithas Hanes Lleol Monkton

E-Bost: pembrokehistory@live.co.uk
www.pembrokeandmonktonhistory.org.uk

Cymdeithas Treftadaeth Forol Gorllewin Cymru

Ffôn: 01646 683764
or to obtain more information
E-Bost: wwmhs@hotmail.co.uk
www.westwalesmaritimeheritage.org.uk

Amgueddfa Penfro

Mae’r Llys i fyny’r grisiau (lifft ar gyfer mynediad i’r anabl). Mynediad am ddim.

Ffôn: 01646 683092
E-Bost: enquiries@pembstowncouncil.plus.com
www.pembroketownguide.co.uk

Ymholiad ar-lein

Diolch am ddewis i gysylltu â Llwybr y Dref, Penfro.

Nodwch fod y * cymeriad yn dynodi maes angenrheidiol.

  • If there is an error or if you do not hear from us, please telephone direct on 01646 683092.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.